AID kunniamaininta FREESTYLE kategoriassa

Eerika Katariina Korhonen
s.1981
puh.+358 40 09 33 508
eerika.korhonen@uiah.fi